Sestavy schránek Domovní schránky Cenová kalkulace Fotogalerie Obchodní informace Objednávka Kontakty
  Jiří SIMON
výroba a prodej ne
rezových poštovních schránek

Tutleky 91 - Kostelec nad Orlicí 517 41 - ČR
IČ: 48598976     DIČ: CZ 7402133387
 
       
    Obchodní informace
 

český výrobek
výrobek od českého výrobce
přeprava zboží
doručení zboží po celé ČR 

Poštovní schránky
výroba | prodej | montáž

 

E-SHOP

www.postovni-schranky-simon.cz
  

 


 


Jak objednávat ?
Rychlým a jednoduchým způsobem - vyplnění objednávkového formuláře, který naleznete v menu této stránky

 / nebo /


zaslání objednávky na adresu : Jiří Simon, Tutleky 91, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Nezapomeňte uvést všechny potřebné údaje : TYP schránky, počet kusů, dodací adresu, telefonní kontakt.Potvrzení o doručení Vaší objednávky
Každá objednávka s uvedeným zpětným emailem bude automaticky do 48 hodin potvrzena. V případě, že se tak nestane, objednávka nám nebyla doručena - informujte nás. Potvrzení objednávky je pouze formou emailu - telefonicky objednávky nepotvrzujeme.

Dodání objednaného zboží
Dodání vždy záleží na počtu objednaných schránek. Obvykle jsou objednávky vyřizovány nejpozději do 14 ti dnů od odeslání Vaší objednávky. Více informací vám sdělíme na našich telefonech, nebo emailemPřeprava objednaného zboží
Osobní převzetí zboží - Vaše zajištění dopravy
Než přijedete, zašlete nám objednávku !!!   

 / nebo /

Zaslání na dobírku
Zboží můžeme zaslat na dobírku. Přepravce od Vás vyinkasuje v HOTOVOSTI částku za objednané zboží. Přepravu hradí hradí příjemce, cenu za přepravu Vám sdělíme telefonicky či emailem.Platební podmínky
Uvedené ceny jsou konečné, vč. DPH ( není li uvedeno jinak ), bez nákladů za přepravu. Množstevní slevy se neposkytují. Platba vždy v hotovosti s DPH při převzetí zboží, nebo formou dobírky. Záruka, reklamace, reklamace přepravy
   - Na veškeré námi nabízené zboží se vztahuje zákonná záruční doba od dne obdržení zboží. Nevztahuje se na škody vzniklé běžným užíváním, na Vámi provedené úpravy ( vrtání apod. ) a škody vzniklé nevhodným umístěním
    
  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a strvzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu reklamovaného zboží a případné škody při ní způsobené. V případě poškození při této přepravě nese plnou odpovědnost kupující. Mechanické poškození zasilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu není uznatelné v reklamačním řízení. Zásilku doporučujeme pojistit.

Neoprávněná reklamace zboží
V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu) účtována náhrada vzniklých nákladů prodávajícímu za naoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neopravněnost reklamace musí být ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením .
 

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouv y.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 
 

 

 


 

© Jiří Simon & Lukáš SIMON

  Spolupracující internetové prezentace:
Výrobu a montáž poštovních schránek zajišťuje firma Simon z Kostelce nad Orlicí, ve kterém sídlí také Vendula Mlatečková a vyrobí Vám originální dárek - loutku dle fotografie. Arte Rychnov nabízí stavební a zemědělské stroje.
Poštové schránky prodáváme i na Slovensku včetně zajištění instalace. Elektroservis Macháček s kompletním servisem elektro zařízení. SN Design je konstrukční kancelář z Týniště nad Orlicí. Zadávejte inzerci zdarma na internetu a bez potřebné registrace. Než se vydáte k moři, přečtěte si recenze hotelů v Egyptě a Řecku. Recenze hotelů oblíbených destinací pro Vaši letní dovolenou na které se můžete potápět v moři. Recenze autobazarů ve kterém koupit nebo prodat ojetý automobil. Kozel plac je fotbalový klub z Nepoměřic. Práce co Vás nebaví udělá Hodinový manžel z Východních čech. Levnou dovolenou najdete na stránkách s nabídkou last minute zájezdů. Poštovní schránky můžete vybrat panelákové, nebo také samostatné domovní.
 

mapa webu